Na shkruani

Të nderuar lexues, në këtë faqe ju keni mundësi të dërgoni përmbajtjet e tuaja të shoqëruara me foto apo video. Nuk është patjeter të jeni gazetarë për ta informuar publikun për ndonjë ndodhi në rrethin (qytetin) tuaj. Gjithashtu, ju keni mundësi të na dërgoni opininonin apo kolumnën tuaj në lidhje me ndonjë çështje. Me këtë opcion, Portali – Dibranet.com ka për qëllim qytetarëve tu mundësojë qasje dhe interaktivtet më të madh me mediet e informimit si dhe ato sociale.
Këtë faqe e krijojnë vizitorët e Portalit – Dibranet.com që domethënë se informatat që dorëzohen nuk janë domosdoshmërisht të verifikuara. Duke u nisur nga kjo, Portali -Dibranet.com nuk merr përgjegjësi për vërtetësinë ose objektivitetin e materialeve të publikuara. Dibranet.com jo domosdoshmërisht pajtohet me qëndrimet e publikuara. Pasi që teksti dërgohet, të drejtat e publikimit i mban Dibranet.com
Duke mos dashur të cenojmë opinionet/informatat tuaja, lutemi që ato të mos përmbajnë gjuhë të urrejtjes, fyerje dhe ofendime personale dhe të jenë në lidhje me shkrimin, apo temën për të cilën komentohet. Në të kundërtën, nuk do të publikohen. Ju falenderojmë që na ndiqni dhe ju ftojmë të vazhdoni të jeni pjesë e Portalit -Dibranet.com