Aksion në deponinë e qytetit

33


Sot u intervenua në deponinë e qytetit për rregullimin e rrugës brenda deponisë, ku lëvizin kamionët special që bëjnë treansporortin e mbeturinve nga komuna e Dibrës. Ky aksion u realizua në kuadër të projektit për mirbajtjen e deponisë së qytetit.Huazuar nga