Programi i Bashkimit Europian Erasmus+ – Komuna Dibër

3


Nga Programi i Bashkimit Europian Erasmus+, shkolla e mesme komunale “28 Nëntori” me kordinator Arbër Ambari, ka fituar edhe një projekt ku si partnerë janë shtetet:
Turqi, Itali, Poloni, Romani dhe Greqi.

11 profesorë u pritën edhe në komunën Dibër nga Sekretari i Komunës z.Ylli Mirzo dhe administrata e Komunës për ti dhënë peshë dhe seriozitet këtij projekti të rëndësishëm në procesin edukativo arsimor.Huazuar nga