Për gjashtë muajt e parë të vitit 2022, RMV ka shpenzuar mbi 1 miliardë euro për blerjen e derivateve, qymyrit dhe energjisë elektrike

1Shteti i Maqedonisë së Veriut shpenzoi pak më shumë se një miliard euro (1,09 miliardë euro) në gjashtë muajt e parë të vitit për blerjen e qymyrit, derivateve të naftës, gazit dhe energjisë elektrike.

Vitin e kaluar për këtë kemi shpenzuar 392 milionë euro ose 2.8 herë më shumë, sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave.

Importi i qymyrit po rritet më së shumti, ndërsa çdo vit është më i ulët në rastin e energjisë elektrike.

Megjithatë, tronditja e rritjes së çmimeve është e rëndësishme për të gjithë dhe ka krijuar presion në tregun valutor në gjysmën e parë të vitit, sipas konkluzioneve të ESHS-së.

Nëse ky konsum sasior dhe këto çmime do të ruhen edhe në periudhën e ardhshme, mund të presim një dalje valutore në të njëjtin vëllim për gjysmën e dytë të vitit.
Huazuar nga