Home Lajme nga Kosova Mbrojtja e Selimit kërkoi lirimin deri në 30 ditë para gjykimit, Apeli...

Mbrojtja e Selimit kërkoi lirimin deri në 30 ditë para gjykimit, Apeli refuzon ankesën ndaj vendimit për paraburgim

9

Mbrojtja e ish-deputetit, Rexhep Selimi, ka ankimuar në Gjykatë të Apelit, vendimin e gjykatësit paraprak, me anë të së cilit këtij të fundit i ishte vazhduar paraburgimi, mirëpo paneli i Apelit ka refuzuar ankesën e tyre.

Sipas vendimit, në Apel, Selimi zhvillon dy baza ankimore që konsistojnë në gabimet e supozuara të ligjit dhe fakteve, si dhe në keqpërdorimin e pretenduar të diskrecionit të kryer nga gjyqtari i procedurës paraprake.

Mbrojtja kishte kërkuar që Paneli i Gjykatës së Apelit të ndryshojë vendimin e kundërshtuar dhe të urdhërojë kushtëzimin e tij të menjëhershëm lirim deri në 30 ditë para fillimit të gjykimit.

Sa i përket bazës së parë të apelit që kishte të bënte me gabime të pretenduara lidhur me (REDAKTUAR), thuhet se në fillim Paneli rikujton se është e arsyeshme dhe e përshtatshme që gjyqtari i procedurës paraprake të krahasojë kushtet e aplikueshme në paraburgim me ato të zbatueshme sipas masave të propozuara zbutëse, si një mjet për të vlerësuar realizueshmërinë e këtyre të fundit.

“Nga ana tjetër, Paneli pajtohet me Selimin se gjyqtari i procedurës paraprake duket se ka keqinterpretuar nenin 24(1) të Udhëzimit të Praktikës mbi Vizitat, pasi gjetja e tij sugjeron se [REDAKTUAR] janë kufizuar në [REDAKTUAR], ndërsa dispozita thotë se [REDAKTUAR ] është minimumi [REDAKTUAR]. Megjithatë, sipas parashtresave të vetë Selimit, [REDAKTUAR] e tij ndodh afërsisht [REDAKTUAR] në paraburgim, dhe ndonjëherë [REDAKTUAR]”, thuhet në këtë vendim.

Sipas vendimit, duke pasur parasysh se [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] është ende [REDAKTUAR] sesa [REDAKTUAR] që mund të ndodhë sipas masave të propozuara zbutëse.

“Përveç kësaj, edhe vizitat private kanë disa kufizime në lidhje me, për shembull, për [REDAKTUAR], dhe Shefi i Paraburgimit mban në çdo rrethanë autoritetin për të marrë çdo masë urgjente sigurie. Prandaj, paneli konsideron se keqinterpretimi i nenit 24(1) të Udhëzimit Praktik mbi Vizitat nga gjyqtari i procedurës paraprake nuk e zhvlerësoi krahasimin e tij të përgjithshëm me [TË REDAKTUAR] në paraburgim dhe gjatë lirimit të përkohshëm”, thuhet tutje.

Në fund, thuhet se paneli rikujton se detyrimi i gjyqtarit të procedurës paraprake për të kërkuar dhe vlerësuar, proprio motu, të gjitha masat e arsyeshme zbutëse përtej atyre të ngritura nga mbrojtja nuk është i pakufishëm, por duhet të udhëhiqet nga rrethanat e secilit rast.

Kurse, sa i përket pikës së dytë thuhet se në fillim, Paneli konstaton se Selimi ka dështuar të tregojë se ishte e gabuar që gjyqtari i procedurës paraprake të shikonte masat e propozuara lehtësuese në tërësi dhe të konkludonte se, edhe nëse rreziqet e paraqitura nga vizitorët mund të zbuten duke përdorur masat e propozuara. masat e monitorimit, [REDAKTUAR] do të përbënte ende një rrezik sipas nenit 41(6)(b)(ii) dhe (iii).

Sipas panelit të Apelit, gjyqtari i procedurës paraprake konstatoi, në mënyrë të saktë në dritën e gjetjeve të Panelit të mësipërm në bazën e parë të apelit, se monitorimi virtual i vizitorëve të miratuar paraprakisht nuk do të ishte adekuat për të korrigjuar faktin se [REDAKTUAR], siç u tha më lart në pikën 1 të ankesës së Selimit.

“Ky konstatim e bën në mënyrë efektive pjesën e mbetur të apelit të Selimit të diskutueshëm pasi, edhe nëse monitorimi virtual i vizitorëve të miratuar paraprakisht do të ishte i suksesshëm, ai nuk do të korrigjonte faktin se [REDAKTUAR]. Megjithatë, Paneli i Apelit megjithatë do t’i trajtojë argumentet e mbetura në këtë bazë të ankesës shkurtimisht më poshtë”, thuhet tutje.

Sipas vendimit, konkretisht, Paneli nuk gjen bazë për argumentin e Selimit se gjyqtari i procedurës paraprake e ka keqkuptuar propozimin e Selimit që Sekretaria të mbajë përgjegjësinë parësore të monitorimit.

“Së fundi, Paneli nuk sheh asnjë meritë në kundërshtimin e Selimit ndaj gjetjeve të gjyqtarit të procedurës paraprake mbi mjaftueshmërinë e masave të propozuara monitoruese për vizitorët. Konkretisht, në kundërshtim me parashtresat e Selimit, gjyqtari i procedurës paraprake nuk konstatoi se kishte [REDAKTUAR], por përkundrazi se [REDAKTUAR], përveç nënvizimit [REDAKTUAR]. Selimi nuk ka arritur të vërtetojë një gabim në këtë drejtim. Së fundi, Paneli e hedh poshtë si të pabazuar argumentin e Selimit se gjyqtari i procedurës paraprake ka bërë “konstatime të nënkuptuara” që kanë injoruar mundësinë që një vizitë të pezullohet”, thuhet në këtë vendim.

Ndryshe, më 29 prill, Zyra e Prokurorit  të Specializuar ka dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë. /BetimipërDrejtësi/
Huazuar nga

Previous articleDimitrievski: Propozimi francez na shkeli si popull
Next articlePelosi: Udhëtimi ne Azi nuk ndryshon status quo-në