Mungesa e publikimeve shkencore rrezikon mos akreditimin e departamenteve në UP

71


Nga tetori i këtij viti, bartësit e programeve në nivelin Bachelor e Master duhet t’i kenë të indeksuara punimet shkencore në dy ranglistat prestigjioze ‘’Web of Science’’ e ‘’Scopus’’. Mirëpo sa janë të përgatitura universitetet publike e private dhe sa rrezikohen departamentet nga mos-akreditimi për këtë arsye?

Kriteret po rriten.  E kjo u përcaktua përmes Udhëzimit Administrativ për Akreditim.

Bartësit e programeve në nivelin Bachelor e Master nga tetori i këtij viti, publikimet shkencore duhet t’i kenë të indeksuara në dy ranglistat prestigjioze, ‘’Scopus’’ e ‘’Web of Science’’.

Mirëpo për këtë, Universiteti i Prishtinës mund të hasë në vështirësi, raporton Tëvë1.

“Mund të kenë edhe disa vështirësi duke u nisur nga fakti që mund të jenë të themeluar më vonë, mund të kenë staf më të vogël edhe mund të kenë vështirësi në gjetjen e një kuadri specifik për të cilin edhe punimet shkencore  mund të ketë më pak të indeksuara në këto platformat tashmë të njohura”, tha Kurtesh Sherifi, Prorektor për Shkencë.

E për ish drejtorin e Agjencisë së Akreditimit, Blerim Rexha, vlerësimi përmes indeksimit të punimeve në këto platforma nuk është risi.

“Universiteti i Prishtinës ka qenë i përgatitur tash e sa vite që do të vijë kjo fazë, ku publikimet tona do të vlerësohen vetëm nëse janë në Scopus dhe Web of Science. Kjo e ngritë kualitetin e arsimit të lartë, kualitetin e publikimeve tona, dhe për UP-në nuk është ndonjë risi sepse  i gjithë stafi akademik tanimë vlerësohet në bazë të punimeve të indeksuara në këto platforma”, tha Rexha.

Ndërsa sipas Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim, ‘’ORCA’’, më shumë rrezikojnë kolegjet private nga mosakreditimi.

“Gjatë këtij viti mendoj që do të ketë ndikim në përshkallëzimin e programeve në Universitete Publike, po ashtu edhe private, por gjithashtu mendoj që më shumë do të prek kolegjet private”, tha Ademaj.

Udhëzimi Administrativ për Akreditim obligon bartësit e programeve të nivelit bachelor të kenë së paku një publikim shkencor të indeksuar nga fusha e programit, ndërsa në nivelin master duhet të kenë të paktën 2 punime si autor i parë apo korrespondent.

Huazuar nga