​Zgjatet afati për pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë

73


Departamenti i Tatimit në Pronë ka njoftuar se janë zgjatur afatet për kryerjen e obligimeve të tatimit në pronë.

Siç bëhet e ditur, bazuar në vendimin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, afati për lëshimin e faturave të tatimit në pronë zgjatet deri më 31 mars.

Ndërsa afati për paraqitjen e ankesave ndaj faturës së tatimit në pronë dhe certifikatave të vlerave të vlerësuara zgjatet deri më 31 maj 2022.

Afati për pagesën e këstit të parë të detyrimeve të tatimit në pronë zgjatet deri më 30 qershor 2022.

Sipas vendimit të vjetër, afati për pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë ka qenë dita e fundit e muajit prill.

Huazuar nga