Gati në përfundim projekti më prioritar i komunës Dibër – Komuna Dibër

90


Gati në përfundim projekti më prioritar i komunës Dibër për ndrimin e valvulave të ajrit dhe ujit në linjën prej Rosokut deri në rezervoarin kryesor të qytetit. Me këtë projekt Komuna Dibër mori hapa të guximshëm për të intervenuar në pjesën më delikate të ujësjellsit të qytetit, por i cili do të jetë një ndër intervenimet më të rëndësishme për përmirësimin e mungesës së ujit të pijshëm në komunën tonë. Në bazë të projektit, deri në përfundim, mbeten vendosja edhe një numri më të vogël të valvulave si dhe ndërtimi i 3 pusetave të mëdhaja bashkë me paisjet më bashkëkohore, të cilat do të vendosen në nyjet kryesore ku tani për tani ka humbje të ujit. Ky projekt paraqet vetëmse fazën e parë të zgjidhjes së problemit të ujit të pijshëm, pas kësaj do të pasojnë edhe 2 projekte të tjera ( që janë duke u pregaditur) dhe shpresojmë që deri në fund të vitit të ardhshëm, njëherë e përgjithmonë, problemi me ujin e pijshëm në komunën e Dibrës, të mer fund.Huazuar nga