Mirënjohje humanistes të njohur dibrane Egzona Kaziu – Komuna Dibër

88


Komuna Dibër ndan mirënjohje humanistes të njohur dibrane Egzona Kaziu për angazhimet e saja në aktivitetet humanitare në të cilat ka marë pjesë personalisht ose në bashkëpunim me humanistë të tjerë. Ka ndihmuar shumë familje në nevojë në mënyra të ndryshme si me artikuj ushqimor, strehim të personave pa shtëpi etj etj. Egzona është shembulli i njeriut të mirë me shpirt human, ne i dëshirojmë çdo të mirë në jetë dhe në karierë.Huazuar nga