Komuna Dibër në rafshin e kulturës mbështet finaciarisht botimin e librit “ Në gjurmët e qytetit tim” nga autori dibran Sabit Bocku – Komuna Dibër

75


Komuna Dibër në rafshin e kulturës mbështet finaciarisht botimin e librit “ Në gjurmët e qytetit tim” nga autori dibran Sabit Bocku. Libër me përmbajtje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me të kaluarën e këtij qyteti historik. Disa ditë më parë komuna Dibër përkrahu finaciarisht librin nga fusha e hiatorisë së Dibrës “Dibra në historinë kombëtare 1908-1913” nga profesoresha e historisë dibrania Qëndresa Muça. Jemi duke pregaditur edhe shumë projekte të tjera në sferën e kulturës dhe historisë me qëllim që kultura dhe historia e Dibrës të shkruhet dhe promovohet nga vetë dibranët. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me të gjithë ata që duan të kontribujnë në këtë drejtim.Huazuar nga