Në takimin e kryetarit të komunës Dibër Hekuran Duka me komunitetin dibran në SH…

14

Në takimin e kryetarit të komunës Dibër Hekuran Duka me komunitetin dibran në SHBA, përveç referimit të punës së komunës gjatë perudhës 2019/2021, u trajtua edhe procesi i regjistrimit të popullsisë në dijasporë. Edhe njëherë u vendos theks i veçantë mbi rëndësinë e këtij procesi në planifikimet e politikave zhvillimore në nivel republikan dhe lokal.

На состанокот на градоначалникот на општина Дeбар Хекуран Дука со дебарчаните во САД, покрај осврнувањето на работата на општината во периодот 2019/2021 година, се осврна и на процесот на попис на населението во дијаспората. Уште еднаш, посебен акцент беше ставен на важноста на овој процес во планирањето на развојната политика на национално и локално ниво.
Huazuar nga faqja e FB Komuna Dibër