21 masa urgjente reformash që kemi nevojë ne qytetarët!

20

ARTAN FUGA 1. Sigurim i lëvizjes së lirë, pa afate si leje burgu, në vendet e Bashkimit Europian, çka i jep fund emigrimit të shqiptarëve. 2. Kthim dhe kompensim i menjëhershëm i pronës dhe legalizim i të gjitha ndërtimeve jetike. 3. Hapje e tregut në bursë dhe çdo privatizim të mirash publike, të krijojë mundësinë që

Burimi