Sot, fillon aplikimi për mbështetje financiare në bujqësi. Afati i fundit për d…

18

Sot, fillon aplikimi për mbështetje financiare në bujqësi. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 31 maj 2021. Të gjitha palët e interesuara mund të aplikojnë në mënyrë elektronike duke hyrë në uebfaqen e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, përkatësisht www.ipardpa.gov.mk në seksionin e-kërkesë.
Kërkesa elektronike e këtij viti ka një pamje të re moderne bazuar në një zgjidhje të re softuerike, e cila i ka të gjitha funksionet e nevojshme për të paraqitur kërkesë të vetme.
Ata fermerë që nuk dinë të aplikojnë vetë, ose kanë nevojë për ndihmë në krijimin e aplikacioneve elektronike, mund të kontaktojnë Zyrat Rajonale të MBPEU-së.
—————
Од… More

May be an image of outdoors and text


Huazuar nga faqja e FB Komuna Dibër