Pas zgjidhjes së shumë problemeve pronësore dhe të tjera që pengonin rrënimin e …

19

Pas zgjidhjes së shumë problemeve pronësore dhe të tjera që pengonin rrënimin e këtij objekti të vjetruar, sot në gjë e tillë u realizua dhe u eleminua një rrezik për kalimtarët në këtë pjesë të qytetit.

По решавање на многу имотни и други проблеми кои спречија уривање на овој стар објект, денес такво нешто беше реализирана и елиминирана опасност за минувачите во овој дел од градот.Huazuar nga faqja e FB Komuna Dibër