"Standarti" kjo " brengë" e gjith dibranëve me një kontinuit…

23

"Standarti" kjo " brengë" e gjith dibranëve me një kontinuitet të përvojës dhe prurjeve të reja, do të rimëkëmbet sëshpejti pasi aty ka njerëz që e duan Dibrën dhe që sakrifikojnë për të. Ju falënderit drejtor z. Burim Kaba, ju falenderit administratës – bordit udhëheqës të ndërmarjes, puntorëve, për punën shembullore që keni bërë dhe do të bëni. Ju meritoni ç'do respekt ngase ju keni marë përsipër të menaxhoni detyrën më të rëndë në këtë qytet. #SëbashkuDoTëBëjmëMëShumë

„Стандард“ оваа „загриженост“ на сите жители на Дебар со континуитет на искуството и нови извори, ќе биде обновена наскоро бидејќи тука има луѓе што го сакаат Дебар и кои се жртвуваат за тоа. Ви благодариме директор г. Бурим Каба, благодарам на администрацијата – управата, работниците, за примерната работа што сте ја работиле и ќе го работите. Вие ја заслужувате секоја почит затоа што ја презедовте најтешката задача во овој град. #ЗаедноЌеНаправимеПовеќеHuazuar nga faqja e FB Komuna Dibër