Siç informojnë nga MEPSO, defeqet në rrjetin elektrik të tensjonit të lartë gjin…

44

Siç informojnë nga MEPSO, defeqet në rrjetin elektrik të tensjonit të lartë gjinden në disa lokacione të shkaktuara nga koha e keqe. Riparimi i tyre po kryhet pa ndërpre edhe në orët e vona në kushte shumë të vështira atmosferike. Shpresojmë që sa më shpejt të arihen objektivat e punës dhe të paktën deri nesër të kemi rrymë elektrike në Dibër, Mavrovë Rostush dhe Qendër Zhupë. Nesër e kemi në plan që të mbajmë një takim me tre kryetarët e komunave të atakuara nga kjo fatkeqësi ku do të kërkohet një seriozitet në trajtimin e kësaj problematike.

Како што сме информирани од МЕПСО, дефектите на високата електрична мрежа се наоѓаат на некои локации предизвикани од невремето. Нивната поправка се изведува без прекин и во доцните часови во многу тешки атмосферски услови. Се надеваме дека работните цели ќе се реализираат и најкасно утре да има електрична енергија во Дебар, Маврово Ростуше и Жупа. Утре планираме да одржиме состанок со трите градоначалници затекнати од оваа катастрофа, каде што ќе се побара поголема сериозност во справувањето со овој проблем.

Huazuar nga faqja e FB Komuna Dibër