Dukagjin Pupovci, ekspert i arsimit, është shprehur se ende është herët të flitet për hapjen e shkollave, ndonëse tashmë në Kosovë ka filluar zbutja e masave kundër pandemisë së koronavirusit.

Sipas tij për këtë temë duhet të flasin epidemiologët. Ai në një intervistë për Ekonomia Online, ka thënë në këtë situatë shkollat janë vatra potenciale të infeksionit dhe hapja e tyre në situatën e tanishme, mund të rezultonte me rritjen e numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus.

“Sa i përket hapjes së shkollave kjo është një pyetje për epidemiologët sepse varet çfarë strategjie zgjedhin. Kosova ka zgjedhur strategjinë e ruajtjes nga infeksioni,  për dallim nga disa vende që e kanë zgjedhur strategjinë e imunizimit kolektiv dhe ato nuk i kanë mbyllur fare”.

“Në këto kushte shkollat janë vatra potenciale të infeksionit dhe hapja e tyre në situatën e tanishme, mendoj se do të kishte rezultuar me rritjen e numrit të rasteve. Për këtë arsye të gjitha çfarë kam dëgjuar deri tani janë se shkollat nëse krijohen kushtet të hapen gjatë shtatorit, ndërsa gjatë muajit qershor të hapen për mbajtjen e provimeve të maturës dhe testeve të arritshmërisë,  ku nxënësit mund të vijnë në numër më të vogël dhe të organizohen në klasa më të vogla e po ashtu të hapen edhe universitetet për mbajtjen e provimeve”.

“Po ashtu studentët duke qenë një popullacion më  i rritur mund ta ruajnë distancën dhe ta ruajnë veten nga infeksioni. Për hapjen e shkollave duhet të flasin ekspertët e fushës, por nëse mendohet të mos përhapet infeksoni,  mund të jetë pak herët të flitet për këtë punë”.

I pyetur se a është dashur që edhe Kosova të ndiqte shembullin e Shqipërisë dhe të hapte shkollat për maturantët, Pupovci ka thënë se atje pandemia ka filluar më herët dhe janë para nesh.

“Mësimi për maturantët tashmë ka përfunduar por edhe në Kosovë parashihet që maturantët dhe nxënësit e klasave të nënta të kenë akces në shkolla. Se a do të organizohet me ta ndonjë formë e përgatitjes së testit të maturës respektivisht testin e arritshmërisë nuk e di, por me siguri këtyre testeve do të ju nënshtrohen në shkolla me numër të më të vogël të nxënësve në klasë”.

“E njëjta gjë edhe për fakultet. Kjo do të ndodhë por do të ndodhë nëse shkojnë punët mirë pas datës dy qershor. në Shqipëri nuk e di a vazhdon ende mësimi por a e kanë përfunduar, por Shqipëria qëndron pak para nesh dhe pak para nesh ka filluar pandemia atje”.

Ndërkohë Popovci thotë se shkollat do të bënin mirë që gjatë muajit qershor të organizonin përgatitje për maturantët në mënyrë që këta nxënës të mobilizohen. Kjo sipas tij,  do t’i ndihmonte shumë përgatitjes së tyre për Provimin e Maturës.

“Aq sa e kam përcjellur unë ministria ka thënë se nuk do të bijnë pyetje nga koha sa nxënësit kanë qenë në fëmijë, do të shmangen ato pyetje në test, por padyshim se ka pasur ndikime psikologjike tek nxënësit”.

Kjo situatë ka ndikuar dhe mund të ndodhë fare lehtë që një pjesë e tyre kanë qenë më pasiv gjatë kësaj periudhe pothuajse tre muaj bëhen dhe sigurisht që kjo mund të ndikojë në disponimin e tyre për t’iu nënshtruar testit por fakti që është shtyrë për fillimin e korrikut jep pak kohë që nxënësit të kthehen në normalitet”.

“Konsideroj që shkollat do të bënin mirë që gjatë muajit të organizonin përgatitje për maturantët në mënyrë që këta nxënës të mobilizohen me numër më të vogël të nxënësve por do t’i ndihmonte shumë përgatitjes së tyre për provimin e maturës dhe se ata pastaj duke marrë parasysh se materiali i zhvilluar prej 16 marsin nuk kanë arsye të jenë në një situatë të disfavorshme se në vitet e kaluara. Pra nëse arrijnë që gjatë qershorit t’i kthehen pak a shumë normalitetit”.

Ai ka folur edhe për mësimin në distancë. Sipas tij, vetë mbajtja e mësimit në distancë është një sukses.

“Fëmija është qenie sociale dhe të mësuarit e realizon në kontekst të caktuar pra nuk është njësoj sikur të mësosh në një klasë ku janë dy veta ose vet ose sikur në një klasë  ku janë 15 20 25 ku ndërvepron me nxënësit e tjerë.  Kjo është një arsye ku për moshat e vogla, shkollën fillore dhe të mese mësim në distancë nuk parashihet askund në botë përveç në ato zona ku fëmijët me të vërtetë nuk kanë qasje”.

“Prandaj jo Kosova por asnjë vend në botë nuk ka qenë i përgatitur për një situatë të tillë se do të ketë nevojë të organizohet mësimi në distancë. Sipas të dhënave të UNESCO-së mbi 90 për qind e nxënësve të botës janë në këtë gjendje, në të cilën ndodhen nxënësit e Kosovës”.

“Vetë fakti që është organizuar mësimi në distancë është një far suksesi. Është një far suksesi se e ka kompensuar në një masë atë pamundësinë e nxënësve që të shkojnë në klasë”.

Profesori Pupovci ka thënë se te mësimi online mbikëqyrja nga ana e mësimdhënësit është më e vogël dhe rritet roli i prindit.

“Tani te mësimi në distancë rrethanat janë të tjera, mbikëqyrja nga mësimdhënësit është më e vogël sepse nuk ka se si e mbikëqyr dhe roli i prindit është më i madh sepse prindi duhet ta ushtrojë atë detyrë në shtëpi. Kjo në të gjitha kontekstet nuk funksionon si duhet”.

“Ka mjedise ku prindërit thjeshtë nuk e kanë atë njohuri që ta ndihmojnë fëmijën dhe zakonisht në ato mjedise edhe komunikimi me mësimdhënësit është më i vështirë, zakonisht mungon teknologjia, mungon njohura për përdorimin e saj dhe kjo ndikon te nxënësit”.

“Për fat të mirë se kjo situatë nuk po zgjatë një shumë dy muaj tre dhe kjo mund të kompensohet plus mësimi në distancë e ka përmbushur një pjesë të boshllëkut që do të mund të krijohej tesk nxënësit po të mos shkonin fare në shkollë. për momentin nuk kemi siguri  se nxënësi është lidhur dhe nuk e ka shkyçur kamerën. Mësimdhënësit kanë bërë përpjekje maksimale. E kemi një situatë pak të përmbysur në raport me atë që jemi mësuar dhe kjo normal që mund të le pasoja”.

Source link