Me paketën e tretë të masave, e cila konsiston në ndihmë të drejtpërdrejtë për qytetarët, ekonominë, bujqësinë, si dhe mirënjohje për punonjësit e shëndetësisë për luftën kundër Covid-19, qeveria tregon se mendon për të gjithë, se ka qëllime të përcaktuara qartë që do të ndihmojnë zhvillimin e ri ekonomia konkurruese maqedonase dhe do të ndihmojë sektorin privat të jetë akoma më i mirë dhe madje edhe më konkurrues në periudhën pas koronës, tha në koherencën për shtyp Ministrja e Financave, Nina Angelovska, njofton Telegrafi Maqedoni.

Angelovska theksoi se për herë të parë do të futet një skemë e garancisë shtetërore përmes Bankës për Zhvillim, e cila është themeluar në shumë vende evropiane, dhe më së fundmi në Serbi dhe Shqipëri, me qëllim të përmirësimit të qasjes në kapital për një numër ndërmarrjesh, pavarësisht madhësisë së tyre.

“Çdo masë bazohet në nevojat reale të ekonomisë, sektorit privat dhe kjo masë do të synonte të lehtësonte hyrjen në burimet financiare të sektorit privat, i cili do të kishte mundësinë për të ndarë rrezikun ose shteti të marrë një pjesë të rrezikut. Cfarë do te thotë kjo? Kjo do të thotë që garancia e shtetit me mbulim prej rreth 50% në Bankën e Zhvillimit duhet të ketë një kapital fillestar prej 10 milion eurosh, e cila do të garantonte shumën mbi 65 milion euro.

Pra, qëllimi është për kompanitë që e kanë më të vështirë të marrin fondet e kreditit të cilëve do tu duhet që pas periudhës së rimëkëmbjes me atë që shteti të marrë pjesë të rrezikut, për ta bërë më të lehtë marrjen e fondeve që u duhen për të rritur konkurrencën për të përmirësuar investimet e likuiditetit”, tha Angelovska./Telegrafi/

Source link